Helsinki Quick Step – new architecture of mobility

HQS converts the current Helsinki railway system into a pendulum configuration

The proposal was produced by Respace Oy with the financial support of the Ministry of Transport and Communications during October 2016 and November 2017. The help of a group of experts has been essential. Developing HQS began in 2012 and has been intensive since 2014.

 1. The railway system in Helsinki will be converted into a pendulum configuration.
 2. Helsinki Airport, Finnolis-Station and the City Center will be interlinked with a tram-train line.
 3. Total travel times will decrease and accessibility of the greater Helsinki area will improve drastically.
 4. Rail transport passenger flows will increase many times over.
 5. The division of Helsinki peninsula will be cancelled, and land currently occupied by rails and depots will become available for development.
 6. The estimated cost of HQS is 2 billion euros.
 7. Earnings from building rights on land freed up for development will be 3–4 billion euros.
 8. HQS will render the construction of the Pisara-loop or the Lyyra-loop of the trains and the Töölö metro unnecessary.
 9. Journey from the City Center to Helsinki Airport by HQS tram-train will be under 20 minutes. The current train connection takes more than 30 minutes.
  10. With HQS railway system and tram-train connections travel times from Turku and Tampere to the Airport and to the Helsinki City Center will decrease into not more than one hour each.
  11. HQS is compatible with both alternative projects for the train tunnel to Tallinn. Finnopolis can be a station of  the tunnel via Keilaniemi as well as the tunnel via Helsinki City Center.

  Helsinki Stream City is an on going project to analyze and simulate the services and passanger flows of the new architecture of mobility. New urban environment and architecture will be studied and illustrated. Lost natural environments and ecosystems – a bond and a stream – will be reconstructed.

  For more information
  , please contact: Olli Hakanen +358 40 524 2111, olli.hakanen(at)respace.fi
Helsinki Stream City - a new inner city in the heart of Helsinki

Helsinki Stream City is an on going project to analyze and simulate the services and passanger flows of the new architecture of mobility. New urban environment and architecture will be studied and illustrated. Lost natural environments and ecosystems – a bond and a stream – will be reconstructed. Helsinki Stream City -project is supported financially by the Kiradigi-programme of the Ministry of Environment. Results of the project will be presented by the end of 2018.

For more information
, please contact: Olli Hakanen +358 40 524 2111, olli.hakanen(at)respace.fi

Helsinki Quick Step (more information in finnish)
 Metropoli on inhimillisen vuorovaikutuksen kansainvälisesti merkittävä tihentymä. Metropolia voi rakentaa kasvattamalla asukasmäärää kaupunkirakennetta tiivistämällä tai mahdollistamalla vuorovaikutus entistä laajemmalla alueella. Vuorovaikutusalueen laajentaminen on nopeampi tapa, koska se edellyttää vain liikkumismahdollisuuksien parantamista. Nopeinta on kasvattaa nykyisen liikkumisen infrastruktuurin kaistatehokkuutta. Erityisen hyödyllistä se on, kun matka-aika samalla vapautuu hyötytekemiseen ja liikenteen hukkaama maanpinta kaupunkirakenteen tiivistämiseen.
HQS rakentaa nopeaa metropolia ajankäyttöä, liikkumista, liikennöintiä ja maankäyttöä tehostamalla.
Heiluriliikenteeseen siirtyminen poistaa päättyvän junaliikenteen ongelman

Ratajärjestelmän muutos heiluriliikenteeseen perustuvaksi poistaa Helsingin junaliikenteen kehittämisen suurimman esteen, joka ei ole ratakapasiteetin puute vaan Helsingin rautatieaseman pääteasemaominaisuudesta johtuva välityskyvyn puute. Junat saapuvat ja lähtevät takaisin samaa ratakäytävää ja odottavat asemalla sopivaa aikataulupolkua paluuvuorolle lähteäkseen. Tämä johtaa pääteaseman ratakäytävän monihaaraiseen raiteistukseen, laajaan aseman laituripihaan ja tehottomaan junakaluston käyttöön. Päättyvän ratajärjestelmän varikkokin sijoittuu pääteaseman lähellä. HQS ratkaisussa junaliikenne on Finnopolis-aseman kautta kulkevaa heiluriliikennettä. Varikot siirtyvät pois Helsingistä. Rautatieasemalle liikennöidään neliraiteisella raitiojunaradalla.

HQS kaksinkertaistaa Helsinkiin suuntautuvan junaliikenteen
Helsingin itäinen ja läntinen ratahaara yhdistetään Ilmalaan sijoittuvalla Finnopolis-asemalla. Kauko- ja lähiliikenteellä on neljä ja kaupunkiliikenteellä kaksi laituriraidetta*. Kauko- ja lähiliikenteen junien vuorovälin voi tiivistää 3 minuuttiin (20 junaa tunnissa) suuntaansa Leppävaaran ja Keravan välillä**. Kaupunkijunien vuorovälin voi tiivistää 2,5 minuuttiin (24 junaa tunnissa) suuntaansa*** Huopalahden ja Hiekkaharjun välillä. Nykyiseen ruuhkatunnin Pääradan liikennöintiin nähden junamäärät kaksinkertaistuvat. HQS-ratkaisun myötä voidaankin keskittyä kehittämään keinoja käyttämättömän ratakapasiteetin hyödyntämiseksi ja matkustajavirtojen kasvattamiseksi.

* Yhteensä 6. Pääteasema-liikennöinnin tehottomuudesta kertoo Töölönlahden laituripihan 19 laituriraidetta.

**Häiriötilanteita hallitaan HQS-ratkaisussa esitetyin raide-, rata-, asema- ja liikennöintiratkaisuin.

***Välillä Huopalahti–Hiekkaharju 2,5 minuuttia, Kehäradalla sekä Espoon ja Keravan ratahaaroilla 5 minuuttia.

Heiluriliikenteen tasapainottaminen

Itä–länsisuuntaisten (Turku–Kouvola) kaukojunien matkustajavirrat ovat jo nykyisin lähellä tasapainoa. Pääradalla pohjoisesta Tampereen suunnasta tulevat junat jatkavat HQS-ratkaisussa heiluriradan läntisellä haaralla Espooseen. Leppävaaran asemalla kaukojunat käyttävät nykyisiä keskimmäisiä laituriraiteita. Aseman länsipuolelle niiden väliin lisätään kääntöraide* Tampereen suunnan nopeimmille junille. Nykyisillä laitimmaisilla laituriraiteilla pysähtyvät lähiliikenteen junat. Kaupunkijunille rakennetaan uudet raiteet lähiliikenteen laitureiden toiselle puolelle. Tampereen hitaampien kaukojunien pääteasema on Espoon keskus, jonka länsipuolelle rakennetaan kääntöraide. Turku–Kouvola – suuntaiset kaukojunat sekä kaikki lähiliikenteen junat jatkavat Espoon keskuksesta länteen. Kauklahti, Kirkkonummi, Karjaa ja Lohja (Turun tuntirata) ovat lähijunien heiluriliikenteen pääteasemia. Helsingin junien heiluriliikenteen tasapoinottumisen näkökulmasta Turun tuntiradan rakentaminen on hyvin kannattava hanke.

*Kaksi kääntöraidetta mahdollistaisi vaiheittaisen siirtymisen heiluriliikenteeseen. Leppävaaran asema voisi silloin toimia pääteasemana useammille junille ennen liikenteen tasapainottumista.

Sujuvat vaihdot ja nopeat matkaketjut

HQS-avainradalla nopeat raiteet ovat neliraiteisen radan keskellä ja kaupunkijunien raiteet reunoilla. Saman suunnan raiteiden yhteisliikennöinti mahdollistuu. Häiriötilanteiden hallinta helpottuu ja laiturin yli vaihto nopeista junista kaupunkijuniin nopeuttaa matkaketjuja. Finnopolis-asemalla vaihto junista Helsingin Päärautatieasemalle liikennöiviin raitiojuniin kestää vain kaksi minuuttia. Sekä nopeat (5 min) että viidellä kantakaupungin väliasemalla pysähtyvät (9,5 min) raitiojunat liikennöivät minuutin vuorovälein. Lentoasemalta nopeat raitiojunat liikennöivät Tikkurilan asemalle (6 min) ja Finnopolis-aseman kautta Helsingin keskustaan (alle 20 min)*.

* Lentoaseman lähtölaituri on uuden rakennettavan keskusaulan sivuoven edessä ja Tikkurilan asemalla junalaitureiden päällä. Helsingin keskustassa raitiojunien laiturit sijaitsevat Rautatieaseman alkuperäisellä laituripihalla metron lippuaulan tasolla. Raitiojunista on sisätilayhteys metroon, raitiolinjoille ja katutilan alapuoliseen jalankulkuverkkoon. Keskustakirjastoon on minuutin ja Amos Anderssonin uuteen Rex- taidemuseoon kolmen minuutin kävelymatka sisätilassa.

Kaupunkiratojen saavutettavuusalueen laajentaminen

Kaupunkiradan runko-osan (Huopalahti-Hiekkaharju) 2,5 minuutin vuorovälin ansiosta kaupunkijunien heiluriliikennöintiä voidaan laajentaa Hämeenlinnanväylän ja Turunväylän uusilla ratahaaroilla. Turunväylän haaralle on mahdollista ohjata myös osa lähiliikenteen junista, jolloin Lommilasta Kehä III risteyksestä on autoilua nopeampi yhteys Helsinkiin. Kehäradan arvokkaan tunneli-investoinnin hyötyä voisi kasvattaa Lentoaseman heiluriliikenteellä. Yksin 3,5 km mittainen pintarata Leinelästä itään mahdollistaisi Lentoaseman heiluriliikenteen Lahdenväylän ja Hämeenlinnanväylän (Kehäradan Petaksen asemavaraus) välillä. Kehä 3:n varsi on tutkimisen arvoinen Lentoaseman heiluriliikenteen reitti länteen, Lahden- ja Porvoonväylän varret itään. Lentoaseman heiluriliikenne vapauttaisi Kehäradan runko-osalla aikataulupolun esimerkiksi Klaukkala–Ahjo heilurilinjalle.

Varikot siirretään liikennöinnin kannalta parhaisiin paikkoihin

HQS-ratkaisussa varikot siirretään junien yöpymispaikkojen yhteyteen. Kannattavan liikennöinnin huoltotoiminta keskittyy yöaikaan. Kaukojunien varikot sijoittuvat Turkuun, Ouluun ja Espoon keskukseen*. Lähiliikenteen varikko rakennetaan Haarajoen aseman yhteyteen Oikoradan varteen Järvenpäässä. Kaupunkiliikenteen varikko sijoittuu Vantaalle, Kehäradan Petaksen asemavarauksen yhteyteen. Paikalle ei voi lentomelusta johtuen rakentaa asuntoja.

*Kaupunkikallion ratakanjonia laajennetaan ja maisemoidaan viherkatteella. Väliaikainen varikko voidaan rakentaa joko Kauklahden tai Kirkkonummen aseman yhteyteen. Turun tuntiradan rakentaminen avaisi mahdollisuuden varikon sijoittumiseen Turunväylän varteen. Suomenlahden alittavan tunneliradan myötä varikko olisi Tallinnassa. 

Oulunkylä–Keskuspuisto -tunnelirata helpottaa vaiheittain rakentamista

Varikot siirretään ensimmäiseksi pois Ilmalasta. Finnopolis-asema ympäristöineen voidaan rakentaa valmiiksi. Nykyinen ja uusi ratajärjestelmä ovat päällekkäisiä vain hyvin lyhyen matkan Oulunkylässä ja Keskuspuistossa. Yhdistämisen hetkellä liitoskohdille rakennetaan väliaikaiset ohitusraiteet. Vaiheittainen (kaukoliikenne ensin) siirtyminen heiluriliikennöintiin mahdollistaa keskustan raitiojunaradan rakentamisen ennen kaupunkijunien keskustaan liikennöinnin loppumista. Lentoaseman raitioradat voidaan rakentaa jo ensimmäisessä vaiheessa tai siirtää rakentaminen myöhemmäksi.

Finnopolis sopii kummankin Tallinnan tunnelirata -hankkeen väliaseman paikaksi

HQS-ratkaisu soveltuu molempiin Tallinnan tunneliradan reittivaihtoehtoihin. Helsingin kantakaupungin alittavan reitin asema sijoittuisi Päärautatieaseman yhteyteen noin 70 metriä merenpinnan alapuolelle. Suurinta hyötyä koko ratajärjestelmälle tuo ratkaisu, jossa rata Eurooppaan kulkisi Keilaniemen kautta. Rakentamalla radalle läntinen haara Espoon keskukseen syntyisi paitsi Turun Tuntiradan täydentämä nopea yhteys Länsi-Suomesta Tallinnaan myös nopea (300 km/h) Turku–Helsinki– Lentoasema–Pietari -rata, jolla on erinomaiset yhteydet metro-, raitio- ja junarataverkkoon.

Nopeat matkaketjut pintaradoilla

HQS-ratkaisu perustuu olemassa olevan liikenneinfran kaistatehokkuuden moninkertaistamiseen pääosin pintarataratkaisuin. Vain rataosuus Oulunkylä–Keskuspuisto (3,5 km) on maan alla. Kaikki asemat ovat pinta-asemia9. Yhteys maanpinnan jalankulkureitteihin ja pyöräilyväyliin, kaupunkipyöriin, raitiovaunuihin, busseihin ja metroon sekä muihin saavutettavuuspalveluihin on enimmillään yksi tason vaihto. Sujuvat vaihdot ja pinta-asemat tekevät matkaketjuista nopeita.*

*Joko perinteinen pinta-asema, maanpintaan upotettu kaukaloasema tai maanpinnan yläpuolinen silta-asema. Esimerkki pinta-asemasta, klikkaa: Finnopolis-aseman poikkileikkaus.

Suuri vaikuttavuus nopeasti ja edullisesti

HQS-ratkaisun ratainvestoinnit ovat 1,95 miljardia. Ratkaisulla vältytään mm. Pisararadan, Töölön metron ja Pasila–Kerava -tunneliradan rakentamiselta. Jo ensivaiheen maankäytön hyödyt Helsingin keskiakselilla maksavat investoinnin takaisin. Kansantalouden suurin etu on kasvukäytävien hyötyaikaverkko* – päällekkäisten työssäkäyntialueiden ekosysteemi. Työ ja tekijä kohtaavat. Kansalaisten etuja ovat systeeminen liikkumisen vapaus, asumispaikan ja -muodon sekä työpaikan vapaampi valinta ja kohtuuhintaisempi asuminen. HQS on ilmasto- ja ympäristöystävällinen pääkaupunkiseudun kaupunkien yleiskaavoihin yhteensopiva ja nopeasti toteutettavissa oleva ratkaisu.

* Yhden tunnin päivittäisen työmatkan muuttuminen työajaksi vasta 6,5 vuoden työuran pitenemistä.

Budjetti selvityksen sivulla 3, lataa pdf tästä.

Finnopolis

Junien heiluriliikenne on nopea pääkaupunkiseudun liikkumisen valtaväylä (mustalla), joka mahdollistaa Helsingin junayhteyksien moninkertaistamisen, nopeuttamisen ja saavutettavuusalueen laajentamisen.

Juna-, metro- ja raitioradat muodostavat uuden nopean liikkumisen runkoverkon. Verkon laajentamista kehitetään yhdessä alueen kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

HQS in the Helsinki Metropolitan Area
Helsinki Stream City - a potential new inner city in the heart of Helsinki

Klikkaa kuvaa, suurennos uuteen ikkunaan

Images of the areas freed up for development and the historical railway system

Klikkaa kuvaa, suurennos uuteen ikkunaan

Uudistuva lentoasema, raitiojunalla Helsinkiin (alle 20 min) ja Tikkurilaan (6 min)

Klikkaa kuvaa, suurennos